[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  หมวดหมู่ เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง : MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง พชอ. ประจำปี 2565
โดย : admin
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 71 ดาวน์โหลด : 0
  

ขนาดไฟล์ 3.39 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
เผยแพร่แผนปฏิบัติการ พชอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (2100233095000000) กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) (21002xxxxQ2801) และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ MOIT 2 ข้อ 17.2 และ MOIT 4 ข้อ 1 จึงได้ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ พชอ. ประจำปีงบประมาณ 2565


เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 5 อันดับล่าสุด

      MOIT 23 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5/ส.ค./2565
      MOIT 18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 30/มิ.ย./2565
      MOIT 17 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 27/มิ.ย./2565
      MOIT 17 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) 27/มิ.ย./2565
      MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาสที่3) 22/มิ.ย./2565