[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
101 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย. 63 สขร.1( ลงวันที่ : 7/ธ.ค./2563 || อ่าน : 244 ) โดย admin 579.9 KBs 20 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
102 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค. 63 สขร.1( ลงวันที่ : 7/ธ.ค./2563 || อ่าน : 297 ) โดย admin 478.43 KBs 17 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
103 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2563 || อ่าน : 189 ) โดย admin 614.12 KBs 17 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
104 EB4 ข้อ1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2563 || อ่าน : 273 ) โดย admin 1.76 MBs 19 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
105 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63( ลงวันที่ : 2/ก.ย./2563 || อ่าน : 323 ) โดย admin 1.35 MBs 38 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
106 EB 10 (เพิ่มเติมเอกสาร) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 354 ) โดย admin 1.26 MBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
107 EB 11 (เพิ่มเติมข้อมูล) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 406 ) โดย admin 1.35 MBs 51 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
108 EB12 (เพิ่มเติมเอกสาร) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 340 ) โดย admin 2 MBs 46 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
109 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้ดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2563( ลงวันที่ : 19/ส.ค./2563 || อ่าน : 382 ) โดย admin 1.15 MBs 50 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
110 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 281 ) โดย admin 593.73 KBs 68 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
111 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 278 ) โดย admin 450.66 KBs 65 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
112 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2563 || อ่าน : 357 ) โดย admin 2.73 MBs 66 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
113 EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 278 ) โดย admin 260.46 KBs 64 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
114 EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 296 ) โดย admin 231.1 KBs 69 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
115 EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 258 ) โดย admin 803.2 KBs 61 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
116 EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 264 ) โดย admin 266.89 KBs 64 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
117 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 263 ) โดย admin 218.95 KBs 63 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
118 EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 240 ) โดย admin 323.07 KBs 60 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
119 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 332 ) โดย admin 2.9 MBs 70 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
120 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 358 ) โดย admin 1.72 MBs 71 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/17 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>