[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ
ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
31 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 85 ) โดย admin 450.66 KBs 48 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
32 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2563 || อ่าน : 107 ) โดย admin 2.73 MBs 55 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
33 EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 90 ) โดย admin 260.46 KBs 49 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
34 EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 86 ) โดย admin 231.1 KBs 50 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
35 EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 68 ) โดย admin 803.2 KBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
36 EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 69 ) โดย admin 266.89 KBs 51 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
37 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 59 ) โดย admin 218.95 KBs 43 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
38 EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 50 ) โดย admin 323.07 KBs 46 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
39 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 101 ) โดย admin 2.9 MBs 52 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
40 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 104 ) โดย admin 1.72 MBs 53 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
41 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 65 ) โดย admin 7.98 MBs 49 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
42 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 104 ) โดย admin 5.75 MBs 52 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
43 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 116 ) โดย admin 1.93 MBs 53 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
44 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 104 ) โดย admin 3.33 MBs 50 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
45 EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 56 ) โดย admin 220.23 KBs 44 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
46 EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 52 ) โดย admin 188.38 KBs 41 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
47 EB 23 แผนงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 57 ) โดย admin 1.06 MBs 46 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
48 EB 13 หลักฐานหนังสือเวียนแจ้ง( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2563 || อ่าน : 60 ) โดย admin 642.9 KBs 49 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
49 EB13 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2563 || อ่าน : 57 ) โดย admin 801.13 KBs 48 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
50 EB13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2563 || อ่าน : 55 ) โดย admin 418.11 KBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>