[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 MOIT 19 ข้อ 2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 159 ) โดย admin 210.4 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
42 MOIT 19 ข้อ 2.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 144 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
43 MOIT 19 ข้อ 2.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 158 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
44 MOIT19 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 152 ) โดย admin 416.44 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
45 MOIT 4 ข้อ 2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาสที่2( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 145 ) โดย admin 2.97 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
46 MOIT 5 สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 155 ) โดย admin 2.8 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
47 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 140 ) โดย admin 2.11 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
48 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 137 ) โดย admin 1.98 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
49 MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 18/มี.ค./2565 || อ่าน : 139 ) โดย admin 2.96 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
50 MOIT 5 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2565 || อ่าน : 199 ) โดย admin 3.12 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
51 MOIT 5 สขร. 1 เดือนมกราคม 2565( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2565 || อ่าน : 145 ) โดย admin 3.3 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
52 MOIT 4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2565 || อ่าน : 155 ) โดย admin 739.05 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
53 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2565 || อ่าน : 154 ) โดย admin 1.02 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
54 MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 14/มี.ค./2565 || อ่าน : 158 ) โดย admin 973.29 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
55 ขอส่งประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและหน่วยงานในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2565( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2565 || อ่าน : 171 ) โดย admin 1.26 MBs 0 งานบริหารงานทั่วไป
56 MOIT 2 ข้อ13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 30/ธ.ค./2564 || อ่าน : 200 ) โดย admin 2.61 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
57 MOIT 2 ข้อ 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ( ลงวันที่ : 30/ธ.ค./2564 || อ่าน : 204 ) โดย admin 145.04 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
58 MOIT 2 ข้อ15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ( ลงวันที่ : 30/ธ.ค./2564 || อ่าน : 228 ) โดย admin 141.57 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
59 MOIT 2 ข้อ 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ( ลงวันที่ : 30/ธ.ค./2564 || อ่าน : 232 ) โดย admin 6.7 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
60 MOIT 2 ข้อ11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่( ลงวันที่ : 30/ธ.ค./2564 || อ่าน : 207 ) โดย admin 6.7 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>