[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ



ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
51 MOIT 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 133 ) โดย admin 1.1 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
52 MOIT 1 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 138 ) โดย admin 327.83 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
53 MOIT 1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 135 ) โดย admin 248.23 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
54 MOIT 1 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 133 ) โดย admin 286.28 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
55 MOIT 1 ข้อ1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 133 ) โดย admin 316.91 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
56 MOIT 1 ข้อ1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 133 ) โดย admin 309.96 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
57 MOIT1 ข้อ1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 136 ) โดย admin 263.86 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
58 MOIT 1 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 144 ) โดย admin 302.38 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
59 MOIT 2 ข้อ13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 136 ) โดย admin 3.15 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
60 MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 125 ) โดย admin 3.56 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
61 MOIT 4 ข้อ1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 148 ) โดย admin 4.34 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
62 MOIT 4 ข้อ1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 148 ) โดย admin 4.77 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
63 MOIT 4 ข้อ1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 149 ) โดย admin 12.99 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
64 MOIT 4 ข้อ1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 147 ) โดย admin 17.86 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
65 MOIT4 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 158 ) โดย admin 9.74 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
66 MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2565 || อ่าน : 152 ) โดย admin 1.54 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
67 MOIT 4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ไตรมาสที่ 1)( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2565 || อ่าน : 166 ) โดย admin 1.44 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
68 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส (ไตรมาสที่1)( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2565 || อ่าน : 164 ) โดย admin 567.52 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
69 MOIT5 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 ไตรมาส 1( ลงวันที่ : 16/ธ.ค./2565 || อ่าน : 164 ) โดย admin 8.76 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
70 MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2565( ลงวันที่ : 16/ธ.ค./2565 || อ่าน : 161 ) โดย admin 3.79 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>