[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ
ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63( ลงวันที่ : 2/ก.ย./2563 || อ่าน : 49 ) โดย admin 1.35 MBs 24 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
2 EB 10 (เพิ่มเติมเอกสาร) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 65 ) โดย admin 1.26 MBs 27 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
3 EB 11 (เพิ่มเติมข้อมูล) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 60 ) โดย admin 1.35 MBs 27 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
4 EB12 (เพิ่มเติมเอกสาร) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 20/ส.ค./2563 || อ่าน : 54 ) โดย admin 2 MBs 30 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้ดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2563( ลงวันที่ : 19/ส.ค./2563 || อ่าน : 66 ) โดย admin 1.15 MBs 30 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
6 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 83 ) โดย admin 593.73 KBs 45 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 83 ) โดย admin 450.66 KBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
8 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2563 || อ่าน : 104 ) โดย admin 2.73 MBs 52 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
9 EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 85 ) โดย admin 260.46 KBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
10 EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 84 ) โดย admin 231.1 KBs 47 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
11 EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือ( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 66 ) โดย admin 803.2 KBs 45 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
12 EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 67 ) โดย admin 266.89 KBs 49 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
13 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 58 ) โดย admin 218.95 KBs 43 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
14 EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2563 || อ่าน : 49 ) โดย admin 323.07 KBs 45 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
15 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 99 ) โดย admin 2.9 MBs 50 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
16 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 100 ) โดย admin 1.72 MBs 51 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
17 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 63 ) โดย admin 7.98 MBs 48 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
18 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 101 ) โดย admin 5.75 MBs 50 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
19 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 110 ) โดย admin 1.93 MBs 51 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563
20 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน( ลงวันที่ : 12/มิ.ย./2563 || อ่าน : 102 ) โดย admin 3.33 MBs 48 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปี 2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>