[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาสที่3)( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2565 || อ่าน : 9 ) โดย admin 5.49 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
2 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส(ไตรมาสที่3)( ลงวันที่ : 21/มิ.ย./2565 || อ่าน : 18 ) โดย admin 5.49 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
3 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2565( ลงวันที่ : 21/มิ.ย./2565 || อ่าน : 13 ) โดย admin 4.46 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
4 MOIT19 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 14 ) โดย admin 216.9 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
5 MOIT19 ข้อ 1.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 13 ) โดย admin 183.93 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
6 MOIT19 ข้อ 1.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 9 ) โดย admin 164.43 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
7 MOIT19 ข้อ 1.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 11 ) โดย admin 1.74 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
8 MOIT 19 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 10 ) โดย admin 428.21 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
9 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2565 || อ่าน : 18 ) โดย admin 2.88 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
10 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนพฤษภาคม 2565( ลงวันที่ : 7/มิ.ย./2565 || อ่าน : 26 ) โดย admin 4.15 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
11 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนเมษายน 2565( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2565 || อ่าน : 43 ) โดย admin 3.76 MBs 0 ITA
12 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง บูรณาการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 55 ) โดย admin 4.53 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
13 MOIT 19.2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 51 ) โดย admin 193.2 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
14 MOIT 19.2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 48 ) โดย admin 210.4 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
15 MOIT 19.2.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 53 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
16 MOIT 19.2.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 58 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
17 MOIT 19.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 49 ) โดย admin 416.44 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
18 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน)( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2565 || อ่าน : 52 ) โดย admin 469.06 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
19 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง พชอ. ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2565 || อ่าน : 56 ) โดย admin 3.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
20 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 88 ) โดย admin 534.66 KBs 1 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>