[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่4 สขร.1( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 20 ) โดย admin 116.08 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
2 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค. 64 สขร.1( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 25 ) โดย admin 91.49 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
3 EB4 ข้อ3.3 ชุดที่2( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 15 ) โดย admin 1.18 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
4 EB4 ข้อ3.3 ชุดที่1( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 15 ) โดย admin 1.25 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
5 EB4 ข้อ3 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 18 ) โดย admin 56.26 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
6 EB4 ข้อ2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 10 ) โดย admin 86.79 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
7 EB4 ข้อ1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 14 ) โดย admin 202.39 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
8 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 9 ) โดย admin 2.41 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
9 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2564 || อ่าน : 13 ) โดย admin 2.72 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ฺEB2 ข้อ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ( ลงวันที่ : 3/ก.ย./2564 || อ่าน : 30 ) โดย admin 145.04 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
11 EB2 ข้อ7รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ( ลงวันที่ : 3/ก.ย./2564 || อ่าน : 30 ) โดย admin 141.57 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
12 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ค. 64 สขร.1( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2564 || อ่าน : 30 ) โดย admin 90.76 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
13 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย. 64 สขร.1( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2564 || อ่าน : 66 ) โดย admin 431.36 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
14 EB 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย.64 สขร.1 วันที่1-15มิ.ย.64( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2564 || อ่าน : 69 ) โดย admin 444.29 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
15 EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน( ลงวันที่ : 13/มิ.ย./2564 || อ่าน : 65 ) โดย admin 11.46 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
16 EB 4 รายงานอนุมัติแสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564( ลงวันที่ : 13/มิ.ย./2564 || อ่าน : 79 ) โดย admin 847.82 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
17 EB20 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน( ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน : 70 ) โดย admin 295.83 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
18 EB20 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน( ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน : 71 ) โดย admin 2.75 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
19 EB20 ข้อ2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน( ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน : 66 ) โดย admin 176.29 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
20 EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น( ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน : 50 ) โดย admin 742.36 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>