[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 MOIT 19.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 70 ) โดย admin 416.44 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
22 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน)( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2565 || อ่าน : 76 ) โดย admin 469.06 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
23 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง พชอ. ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2565 || อ่าน : 72 ) โดย admin 3.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
24 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 115 ) โดย admin 534.66 KBs 1 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
25 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 113 ) โดย admin 1.73 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
26 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 105 ) โดย admin 2.27 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
27 MOIT 21 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2565 || อ่าน : 103 ) โดย admin 134 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
28 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2565 || อ่าน : 108 ) โดย admin 2.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
29 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 93 ) โดย admin 1.05 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
30 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 86 ) โดย admin 2.13 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
31 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 92 ) โดย admin 1.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
32 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 87 ) โดย admin 1.06 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
33 MOIT 8 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 84 ) โดย admin 4.7 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
34 MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2565 || อ่าน : 101 ) โดย admin 4.27 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
35 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 86 ) โดย admin 780.68 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
36 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 90 ) โดย admin 2.4 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
37 MOIT 19 ข้อ 2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 89 ) โดย admin 193.2 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
38 MOIT 19 ข้อ 2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 101 ) โดย admin 193.2 KBs 0 ITA
39 MOIT 19 ข้อ 2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 94 ) โดย admin 210.4 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
40 MOIT 19 ข้อ 2.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 23/มี.ค./2565 || อ่าน : 82 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>