[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ


ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 MOIT 5 สขร. 1 เดือนกันยายน 2565( ลงวันที่ : 6/ก.ย./2565 || อ่าน : 45 ) โดย admin 4.03 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
22 MOIT 5 สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565( ลงวันที่ : 6/ก.ย./2565 || อ่าน : 43 ) โดย admin 4.55 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
23 MOIT 5 สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565( ลงวันที่ : 5/ก.ย./2565 || อ่าน : 71 ) โดย admin 2.67 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
24 MOIT 18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2565 || อ่าน : 103 ) โดย admin 359.65 KBs 1 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
25 MOIT 17 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565( ลงวันที่ : 27/มิ.ย./2565 || อ่าน : 110 ) โดย admin 757.47 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
26 MOIT 17 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)( ลงวันที่ : 27/มิ.ย./2565 || อ่าน : 108 ) โดย admin 1.72 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
27 MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาสที่3)( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2565 || อ่าน : 103 ) โดย admin 5.49 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
28 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส(ไตรมาสที่3)( ลงวันที่ : 21/มิ.ย./2565 || อ่าน : 110 ) โดย admin 5.49 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
29 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2565( ลงวันที่ : 21/มิ.ย./2565 || อ่าน : 95 ) โดย admin 4.46 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
30 MOIT19 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 96 ) โดย admin 216.9 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
31 MOIT19 ข้อ 1.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 99 ) โดย admin 183.93 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
32 MOIT19 ข้อ 1.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 112 ) โดย admin 164.43 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
33 MOIT19 ข้อ 1.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 90 ) โดย admin 1.74 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
34 MOIT 19 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ลงวันที่ : 16/มิ.ย./2565 || อ่าน : 103 ) โดย admin 428.21 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
35 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2565 || อ่าน : 108 ) โดย admin 2.88 MBs 1 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
36 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนพฤษภาคม 2565( ลงวันที่ : 7/มิ.ย./2565 || อ่าน : 109 ) โดย admin 4.15 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
37 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนเมษายน 2565( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2565 || อ่าน : 125 ) โดย admin 3.76 MBs 0 ITA
38 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง บูรณาการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 123 ) โดย admin 4.53 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
39 MOIT 19.2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 131 ) โดย admin 193.2 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
40 MOIT 19.2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 134 ) โดย admin 210.4 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>