[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 37 ) โดย admin 10.44 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
2 MOIT 4 ข้อ1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 29 ) โดย admin 3.47 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
3 MOIT 5 ไตรมาส 4 (สขร.ก.ค.-ก.ย.66)( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 36 ) โดย admin 7.98 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
4 MOIT 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 29 ) โดย admin 3.64 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
5 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 27 ) โดย admin 23.35 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
6 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 18 ) โดย admin 38.69 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
7 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 16 ) โดย admin 44.49 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
8 MOIT 5 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2566 || อ่าน : 16 ) โดย admin 4.26 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
9 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 8/ก.ย./2566 || อ่าน : 23 ) โดย admin 6.35 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
10 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด ไตรมาส 1( ลงวันที่ : 31/ส.ค./2566 || อ่าน : 45 ) โดย admin 567.52 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
11 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส (ไตรมาส 3 )( ลงวันที่ : 31/ส.ค./2566 || อ่าน : 53 ) โดย admin 15.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
12 MOIT 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด ไตรมาส2( ลงวันที่ : 31/ส.ค./2566 || อ่าน : 46 ) โดย admin 8.75 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
13 MOIT 16 ข้อ2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)( ลงวันที่ : 30/ส.ค./2566 || อ่าน : 39 ) โดย admin 3.15 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
14 MOIT 16 ข้อ1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)( ลงวันที่ : 30/ส.ค./2566 || อ่าน : 48 ) โดย admin 2.91 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
15 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4 ( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2566 || อ่าน : 54 ) โดย admin 2.56 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
16 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 10/ส.ค./2566 || อ่าน : 55 ) โดย admin 2.21 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
17 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 10/ส.ค./2566 || อ่าน : 61 ) โดย admin 2.98 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
18 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน( ลงวันที่ : 10/ส.ค./2566 || อ่าน : 122 ) โดย admin 899.54 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
19 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 10/ส.ค./2566 || อ่าน : 109 ) โดย admin 2.62 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
20 MOIT 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 10/ส.ค./2566 || อ่าน : 60 ) โดย admin 267.22 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>