[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพ
ร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
91 EB.15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 136 ) โดย Ar!es 2.81 MBs 75 ITA
92 EB.12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 134 ) โดย Ar!es 273.47 KBs 65 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
93 EB.11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 105 ) โดย Ar!es 2.72 MBs 67 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
94 EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (part2)( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 110 ) โดย Ar!es 4.48 MBs 67 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
95 EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (part1)( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 105 ) โดย Ar!es 0 Bytes 124 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
96 EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 127 ) โดย Ar!es 2.35 MBs 68 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
97 EB.8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 91 ) โดย Ar!es 2.68 MBs 62 ITA
98 EB.7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 88 ) โดย Ar!es 2.79 MBs 59 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
99 EB.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 85 ) โดย Ar!es 5.35 MBs 60 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
100 EB.5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2562 || อ่าน : 86 ) โดย Ar!es 4.71 MBs 65 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ไตรมาส2 ปี2562
101 แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.บางละมุง ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 161 ) โดย Ar!es 3.08 MBs 68 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
102 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 144 ) โดย Ar!es 1.79 MBs 61 งานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
103 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สาธารณสุข( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 13178 ) โดย Ar!es 1.01 MBs 78 งานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
104 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 13045 ) โดย Ar!es 137.1 KBs 82 งานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
105 ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ด้านสาธารณสุข( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 13185 ) โดย Ar!es 1.72 MBs 86 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
106 แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.บางละมุง ปีงบประมาณ 2562( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 145 ) โดย Ar!es 2.65 MBs 77 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
107 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2562 || อ่าน : 152 ) โดย Ar!es 1.62 MBs 60 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
108 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 27/มี.ค./2562 || อ่าน : 85 ) โดย Ar!es 1.16 MBs 60 ITA
109 ประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต (Banglamung Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 27/มี.ค./2562 || อ่าน : 98 ) โดย Ar!es 924.77 KBs 66 ITA
110 ตราครุฑ( ลงวันที่ : 13/มี.ค./2562 || อ่าน : 147 ) โดย PSRD_ADMIN 17.48 KBs 90 แบบฟอร์มหนังสือราชการ


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>