[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน( ลงวันที่ : 24/ม.ค./2566 || อ่าน : 9 ) โดย admin 3.79 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
2 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 23/ม.ค./2566 || อ่าน : 11 ) โดย admin 3.76 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
3 MOIT 15 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 23/ม.ค./2566 || อ่าน : 11 ) โดย admin 76.82 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
4 MOIT 15 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 23/ม.ค./2566 || อ่าน : 11 ) โดย admin 77.03 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
5 MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน( ลงวันที่ : 23/ม.ค./2566 || อ่าน : 11 ) โดย admin 7.6 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
6 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2566 || อ่าน : 26 ) โดย admin 3.79 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
7 MOIT 2 ข้อ 17. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 73 ) โดย admin 108.99 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
8 MOIT 2 ข้อ 16. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 36 ) โดย admin 110.92 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
9 MOIT 2 ข้อ 13. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 40 ) โดย admin 114.42 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
10 MOIT 2 ข้อ 12. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 35 ) โดย admin 110.98 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
11 MOIT 2 ข้อ 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่1( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 45 ) โดย admin 78.86 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
12 MOIT 2 ข้อ16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่1( ลงวันที่ : 29/ธ.ค./2565 || อ่าน : 32 ) โดย admin 80.52 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
13 MOIT 2 ข้อ 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 30 ) โดย admin 1.46 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
14 MOIT 2 ข้อ 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 32 ) โดย admin 852.85 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
15 MOIT 2 ข้อ 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 30 ) โดย admin 598.7 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
16 MOIT 2 ข้อ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 29 ) โดย admin 562.38 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
17 MOIT 2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 37 ) โดย admin 582.93 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
18 MOIT 2 ข้อ 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 28 ) โดย admin 1.11 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
19 MOIT 2 ข้อ 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 40 ) โดย admin 935.44 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
20 MOIT 2 ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2565 || อ่าน : 27 ) โดย admin 921.85 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>