[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
81 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนพฤษภาคม 2565( ลงวันที่ : 7/มิ.ย./2565 || อ่าน : 271 ) โดย admin 4.15 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
82 MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนเมษายน 2565( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2565 || อ่าน : 339 ) โดย admin 3.76 MBs 0 ITA
83 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง บูรณาการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 303 ) โดย admin 4.53 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
84 MOIT 19.2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 302 ) โดย admin 193.2 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
85 MOIT 19.2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 310 ) โดย admin 210.4 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
86 MOIT 19.2.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 326 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
87 MOIT 19.2.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 334 ) โดย admin 456.78 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
88 MOIT 19.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน : 295 ) โดย admin 416.44 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
89 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน)( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2565 || อ่าน : 311 ) โดย admin 469.06 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
90 MOIT4 ข้อ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง พชอ. ประจำปี 2565( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2565 || อ่าน : 277 ) โดย admin 3.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
91 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 346 ) โดย admin 534.66 KBs 1 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
92 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 338 ) โดย admin 1.73 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
93 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2565 || อ่าน : 341 ) โดย admin 2.27 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
94 MOIT 21 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2565 || อ่าน : 355 ) โดย admin 134 KBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
95 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2565 || อ่าน : 356 ) โดย admin 2.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
96 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 334 ) โดย admin 1.05 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
97 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 324 ) โดย admin 2.13 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
98 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 321 ) โดย admin 1.39 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
99 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 324 ) โดย admin 1.06 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
100 MOIT 8 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2565 || อ่าน : 318 ) โดย admin 4.7 MBs 0 เอกสารเชิงประจักษ์ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>